Dagvaarding opzegging woning van 2 huurders op grond einde bepaalde periode


Mocht u de tekst van dit formulier willen zien, alvorens de variabelen in te vullen, dan klikt u hier

Gegevens eisende partij
Naam:
Vestigingsplaats/woonplaats:
BTW-plichtig:  ja   nee

Gegevens gedaagde sub 1
Voorletters en naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 
Gegevens gedaagde sub 2
Voorletters en naam:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Gegevens dagvaarding
Adres gehuurde zaak:
Postcode gehuurde zaak:
Plaats gehuurde zaak:
Verschuldigde huur:
Grond opzegging:
Reden opzegging:
Reactie huurder:
Uw reactie op verweer huurder:
Begindatum huurperiode(dd/mm/jjjj)  -  - 
Einddatum huurperiode (dd/mm/jjjj)  -  - 
Datum opzeggingsbrief (dd/mm/jjjj):  -  - 
Startdatum termijn opzegging (dd/mm/jjjj)  -  - 

      

Het gebruik van informatie uit deze site geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Op geen enkele wijze wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat of wordt veroorzaakt door het gebruiken van de informatie op deze site.