Verzoek huurder aanwijzing deskundige ivm vaststelling huurprijs winkelruimte


Mocht u de tekst van dit formulier willen zien, alvorens de variabelen in te vullen, dan klikt u hier

Gegevens huurder
Naam verzoeker:
Adres verzoeker:
Postcode verzoeker:
Woonplaats verzoeker:

Gegevens verhuurder
Voorletters naam verhuurder:
Naam verhuurder:
Adres verhuurder:
Postcode verhuurder:
Woonplaats verhuurder:

Gegevens die voor het verzoekschrift voor aanwijzing van een deskundige van belang zijn
Datum aanvang huurovereenkomst:  -  - 
Bedrag jaarhuur (exclusief BTW)
Adres van het gehuurde
Postcode gehuurde
In welke plaats ligt het gehuurde?