Verzoek van de verhuurder om schade aan het gehuurde te herstellen (gedurende huurperiode)


Mocht u de tekst van dit formulier willen zien, alvorens de variabelen in te vullen, dan klikt u hier

Gegevens verhuurder
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Gegevens huurder
Voorletters:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Gegevens die voor de schade actie van belang zijn
Adres gehuurde:
Postcode gehuurde:
Plaats van het gehuurde:
specificatie schade:
Geschatte herstelkosten: