Dagvaarding huurincasso 1 gedaagde zonder ontruiming


Mocht u de tekst van dit formulier willen zien, alvorens de variabelen in te vullen, dan klikt u hier

Gegevens eisende partij
Naam:
Postcode:
Vestigingsplaats:
BTW-plichtig:  ja   nee

Gegevens gedaagde partij
Naam:
Adres:
Postcode:
Vestigingsplaats:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 

Gegevens dagvaarding
Adres gehuurde zaak:
Postcode gehuurde zaak:
Plaats gehuurde woning:
Maandelijkse huur:
Periode achterstand vanaf (dd/mm/jjjj):  -  - 
Periode achterstand tot(dd/mm/jjjj):  -  - 
Totaal verschuldigde huur:

      

Het gebruik van informatie uit deze site geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Op geen enkele wijze wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat of wordt veroorzaakt door het gebruiken van de informatie op deze site.