Introductie

Introductie

WWW.HUURGESCHIL.NL
“de site voor de mondige (ver)huurder”

Een onderneming van Huurgeschil.nl
KvKnr. 24477264
BTW.NR NL066945872B01 (BTW vrijgesteld)

Op het vlak van huurrecht doen zich veel praktische problemen voor. De (ver)huurder is vaak niet op de hoogte van de wettelijke rechten en -verplichtingen. Een (ver)huurder kan wel een probleem gerelateerd aan (ver)huur van onroerende zaken als zodanig herkennen en onder woorden te brengen, maar mist vaak de kennis om de ingenomen standpunten op een wettelijke basis te funderen.

Hier vindt u alle relevante informatie over huren en verhuren van onroerende zaken. In het geval dat u (onverhoopt) een huurgeschil heeft bent u, met behulp van deze site, in staat om uw communicatie met uw wederpartij een solide juridische ondergrond te geven. Meestal zal dat afdoende blijken, omdat u uw wederpartij met zinvolle argumenten kunt overtuigen. Als het geschil alsnog een vervolg krijgt, dan geeft de site u tevens een handleiding om u zonodig door een gerechtelijke procedure te leiden.
De (ver) huurder moet dus zelf aan de slag! Daar staat tegenover dat de (ver)huurder met weinig moeite en tegen geringe kosten en zonder inschakeling van een dure jurist steekhoudende juridische argumenten aan kan dragen en/of een goede inschatting van zijn juridische positie kan maken.

Cookies:
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan Huurgeschil.nl op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, waardoor u gemakkelijker informatie kunt vinden. Deze informatie kan op een later bezoek weer worden herkend door deze website. Wilt u alle informatie op deze website zien? U kunt dan gewoon doorklikken. Wilt u niet dat er van cookies gebruik gemaakt wordt, dan wordt u geadviseerd de site te verlaten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om bezoekersaantallen te registreren. Uw privégegevens die door cookies verkregen kunnen worden zullen nooit aan derden woren verstrekt.

Volg alle nieuwtjes over Huurgeschil.nl nu via Twitter! Follow Huurgeschilnl on Twitter
Via Twitter worden wijzigingen op de Huurgeschil.nl (de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het huurecht) weergegeven.
Om dit mogelijk te maken is het de bedoeling dat u zich als volger aanmeldt. Het twitteraccount is op 23 juli 2011 aangemaakt. Voor aanmelding klikt u op de twitterbutton.
Huurgeschil.nl nu ook op Linkedin! View Erik Teeuw's profile on LinkedIn

Huurgeschil.nl ook als boek verkrijgbaar!
Mocht u de tekst van Huurgeschil.nl liever in boekvorm wensen te bestuderen, dan is dit mogelijk! "Huurgeschillen ontleed" geeft de tekst van de website in boekvorm weer. De versie 2013/2014 is inmiddels te bestellen bij uitgeverij Eburon te Delft. Het betreft al weer een zevende gewijzigde druk. Het hoofdstuk “Het faillissement van de (ver)huurder” is in de nieuwe versie toegevoegd. Daarnaast is het onderdeel "de inkomensafhankelijke huur" en de "toekomstige verruiming van de Leegstandwet" in dit boek opgenomen. Verder wordt de Warmtewet uitgebreid besproken. De Warmtewet zorgt voor een andere wijze van afrekening van de geleverde warmte zoals de geleverde warmte door een collectieve verwarmingsinstallatie en wordt voor het huurrecht van belang in het kader van de afrekening van servicekosten. Tevens wordt ingegaan op huurtoeslag en het probleem dat een huurder kan ondervinden als de maximum huurprijs lager ligt dan de overeengekomen huurprijs. Voorts heb ik de regeling over de wijziging van huurprijzen bedrijfsruimte aanzienlijk uitgebreid. Uiteraard ontbreken de gewijzigde regels voor het incasseren van vordering niet in deze uitgave. Hebt u vragen over het overdragen van een onderneming in het gehuurde gedurende de huurperiode? In het hoofdstuk “Indeplaatsstelling” wordt antwoord op deze vragen gegeven. Daarnaast zijn er honderden wijzigingen en aanvullingen in het boek aangebracht. Het is ondoenlijk om alle wijzigingen hier kort te benoemen.
Bestel Huurgeschillen ontleed Informatie bij Eburon

Inhoudsopgave Huurgeschillen Ontleed versie 2013-2014

Uw ervaringen met informatie van Huurgeschil.nl >>

Huurgeschil.nl wil graag op de hoogte worden gebracht van uw ervaringen met de informatie die u op deze site heeft kunnen vinden. Heeft u bijvoorbeeld door de informatie op deze site een huurgeschil in uw voordeel kunnen beslechten? Bent u advocaat of jurist en heeft u met deze informatie eenvoudig de positie van uw cliënt kunnen bepalen, dan wel een procedure in uw voordeel kunnen beslechten? Was uw eerder ingenomen standpunt onjuist en is dit door informatie op deze site duidelijk geworden en heeft u daardoor een kostbare en nodeloze procedure kunnen voorkomen? Ik hoor graag uw ervaringen. Het is mijn bedoeling om deze ervaringen geanonimiseerd als aanbeveling op de site te plaatsen. U kunt dit mailadres gebruiken om mij van uw ervaringen op de hoogte te brengen. Stuur een e-mail!

Navigatie >>

Als u een pagina opent ziet u paragraaftitels met daarachter >>. Als u op zo'n paragraaftitel klikt opent de bijbehorende paragraaf zich. Bij een tweede klik sluit de paragraaf weer.

Bij het onderdeel "FAQ" werkt de navigatie anders: u kunt dan op een onderwerpje klikken om zo door de tekst heen te springen. Bijvoorbeeld: u klikt in de faq woonruimte op bemiddelingskosten; vervolgens springt u naar dit onderdeel in de tekst. Elk onderdeel vertoont dan in schuigedrukte letters de meest voorkomende vragen met daaronder het antwoord.

Wie zijn onze bezoekers? >>

Huurgeschil.nl wil graag weten wie haar bezoekers zijn. Als er een bepaalde groep van bezoekers uitschiet, dan kan de informatie op de site wellicht op die bewuste groep van bezoekers worden toegesneden. Met gemiddeld 67.000 hits per week (voor 2011 3,5 miljoen hits!) is het voor Huurgeschil.nl in het kader van haar informatievoorziening daarom van belang te weten welke categorieën bezoekers regelmatig van haar site gebruik maakt. U wordt van harte uitgenodigd om op dit formulier in te kwalificeren tot welke bezoeker u behoort. Het maken van een keuze kost ongeveer 5 seconden. U kunt maar één keuze maken.

Cursussen huurrecht >>

Voor meer informatie over cursussen huurrecht via Huurgeschil.nl klikt u op deze link.

Welke zittingsplaats van de rechtbank is bevoegd?>>

Het is soms lastig te bepalen welke zittingsplaats van een rechtbank bevoegd is om een zaak te beoordelen. Ik heb geselecteerd op de bevoegdheid van de rechter bij huurzaken. Bij de door mij geselecteerde criteria vallen vaak ook andere zaken. Dit zijn alle zaken met een geldvordering tot en met € 25.000, arbeidszaken, consumentenkoopzaken en zaken gegrond op de Wet op het consumentenkrediet. Voor tracering van de bevoegde rechtbank voor deze zaken dient u in het formulier achter de volgende "link" de postcode van de plaats van het gehuurde in te tikken. Voor overige zaken, behoudens uitzonderingen, (zoals bij arbeidszaken) is de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd om de zaak te beoordelen. U dient dan dus de postcode van de woonplaats van gedaagde in te tikken.
Door hier te klikken komt u in het formulier, waarmee u op eenvoudige wijze de bevoegde rechter kunt traceren. Er worden tussen 2013 en 2023 locaties gesloten. Zie voor het sluitingsschema dit formulier.
Voor de bepaling van de juiste postcodes is gebruik gemaakt van de site van Matatopos"

(laatste update postcodes 31 december 2012, laatste update adressen rechtbanken 30 mei 2013.
Er bestaat geen officieel schema waaruit ik kan herleiden welke locaties worden gesloten gedurende de periode 2013 en 2023. Ik controleer steekproefgewijs of de locaties die op termijn worden gesloten nog actief zijn. Is een locatie nog volgens mijn gegevens actief, terwijl deze al is gesloten, dan verzoek ik u vriendelijk mij daarvan op de hoogte te brengen. U kunt mij een e-mail sturen via de volgende link: Stuur een e-mail!

Vraag & Antwoord>>

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot huurrecht woonruimte klikt u hier en voor vragen en antwoorden met betrekking tot huurrecht bedrijfruimte klikt u hier.

Liberalisatiegrens 2015>>

De liberalisatiegrens per 1 januari 2014 beloopt een bedrag van € 699,48.
De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen is € 34.678 per 1 januari 2014

De liberalisatiegrens per 1 januari 2013 beloopt een bedrag van € 681,02.
De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen is € 34.299 per 1 januari 2013

De liberalisatiegrens per 1 januari 2015 beloopt een bedrag van € 710,68
Deze grens wordt drie jaar bevroren

Al meer dan 619 (!) uitspraken (dat is ongeveer 4.500 A4t'jes) integraal weergegeven op Huurgeschil.nl!

Bijgewerkt 22 december 2014